Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Historik

Redan i mitten av 1800-talet fanns omfattande park- och trädgårdsområden här på Djurgården. Under åren 1862–1911 låg landets första trädgårdsmästarutbildning här på Rosendal, som en del av Svenska Trädgårdsföreningens verksamhet.

Fram till tidigt 1960-tal drevs Rosendal som en handelsträdgård av olika arrendatorer. Därefter beslöt Kungliga Djurgårdsförvaltningen att ta över trädgård och plantskola i egen regi.
I början av 1980-talet föreslog dåvarande stadsträdgårdsmästaren i Stockholm att man sökte ny inriktning på verksamheten och frågan gick till trädgårdsseminariet i Järna. Där arbetade då Lars Krantz och Pål Borg under ledning av seminariets eldsjäl Arne Klingborg.

Tillsammans bildade de 1982 Stiftelsen Rosendals Trädgård, med ändamålet att driva en handelsträdgård, bidra till att öka intresset för trädgårds- och landskapskonst på bred folklig grund och i samband med odlingen bedriva forskning och utbildning baserad på den biodynamiska odlingsmetoden.

Verksamheten har sedan vuxit med Kulturhuvudstadsåret 1998 som en viktig milstolpe då trädgårdsutställningen på Rosendals Trädgård var en av huvudattraktionerna.Vedugnsbageriet har funnits sedan 1998 då den 16 ton tunga stenugnen murades och bageribyggnaden byggdes sedan upp runt ugnen.