Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Kurs

Genom våra kurser vill vi sprida kunskap om hortikultur och biodynamisk odling och dela med oss av våra praktiker i trädgård, bageri och kök. Ibland bjuder vi även in vänner och andra att dela med sig och inspirera med trädgården som utgångspunkt.

Vi kan också arrangera en egen kurs och visningar för företag eller privata grupper som vill göra något tillsammans!

Vi på Rosendals Trädgård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller utvecklingen av Corona (Covid – 19). Vår kursverksamhet fortgår, dock med mindre grupper och kurserna förläggs utomhus i mesta möjliga mån. Vid kurs finns det alltid tillgång till att tvätta händer och handsprit. Vid minsta tecken på symtom skall man stanna hemma och inte delta i kursen. Mer om de åtgärder vi vidtagit inom  verksamheten finns att läsa här.

Det här gäller vid avbokning av kurs

Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet eller kurs, utan att Rosendals Trädgård har ställt in den, gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler. Se nedan i  länken Kursvillkor.

Kursvillkor Rosendals Trädgård   Visningar    Aktiviteter för grupper