Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Kurs

Genom våra kurser vill vi sprida kunskap om hortikultur och biodynamisk odling och dela med oss av våra praktiker i trädgård, bageri och kök. Ibland bjuder vi även in vänner och andra att dela med sig och inspirera med trädgården som utgångspunkt.

Vi kan också arrangera en egen kurs och visningar för företag eller privata grupper som vill göra något tillsammans!

Vi på Rosendals Trädgård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller utvecklingen av Corona (Covid – 19).

Vi tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Det innebär bland annat att vi uppmanar alla som besöker oss till extra försiktighet, särskilt när det gäller handhygien. Uppvisar du symtom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du stanna hemma. Det gäller även dig som endast har lindriga symtom.

Kursverksamheten på Rosendals Trädgård bedrivs som vanligt om inget annat anges

Vi fortsätter att bedriva inplanerad kursverksamhet som vanligt dock med mindre grupper och alla kurser flyttas utomhus så långt det är möjligt. Detta kan självklart förändras beroende på hur spridningen av covid-19 utvecklas och om Folkhälsomyndighet eller annan myndighet/ instans kommer med nya rekommendationer.

Det här gäller vid avbokning av kurs

Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet eller kurs, utan att Rosendals Trädgård har ställt in den, gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler. Se nedan i  länken Kursvillkor.

Kursvillkor Rosendals Trädgård   Visningar    Aktiviteter för grupper