LIV PÅ ROSENDALS TRÄDGÅRD

Vår trädgård är en del i Nationalstadsparken. Vi odlar biodynamiskt, och vill att både grödor och människor ska få växa naturligt. En viktig del i det är att värna och utveckla den biologiska mångfalden och så kallade ekosystemtjänster.

Hemsidan kommer successivt att fyllas på med innehåll som korta filmer, tips och råd om hur du kan bidra till den biologiska mångfalden och till hösten fyller vi på med skyltar i parken.

Projektet Liv på Rosendals Trädgård är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.