LIV PÅ ROSENDALS TRÄDGÅRD

Vår trädgård är en del i Nationalstadsparken. Vi odlar biodynamiskt, och vill att både grödor och människor ska få växa naturligt. En viktig del i det är att värna och utveckla den biologiska mångfalden och så kallade ekosystemtjänster.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att bjuda in liv till trädgården, stort som smått och varför det är så viktigt för oss alla? På den här sidan får du även tips och råd på saker du kan göra själv..

Projektet Liv på Rosendals Trädgård är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.