SMÅVATTNET

Vatten är vackert! Samtidigt blir det allt tydligare hur viktigt det är för jordens ekosystem.

Vid den gamla ridvolten intill vår köksodling drömmer vi om att skapa ett eget småvatten – tillräckligt stort för att locka fåglar, skridskoåkande barn och sjungande grodor.

Dammen skulle samla upp avrunnet vatten och näringsämnen från fälten, som sedan kan cirkuleras tillbaka till odlingarna.

Växterna som trivs i eller vid vattnet kan vi skörda, kompostera och få fantastisk jord av. Grodor och salamandrar äter dessutom snigelägg. Och färre sniglar betyder faktiskt fler fina grönsaker!

Småvattnet  |  Rosendals Trädgård

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest