PARKLIV

Djurgården är del av Kungliga Nationalstadsparken – den första i världen, grundad 1995. Det betyder att naturen, djurlivet och kulturen skyddas av svensk lag. Parken är hem åt vilda djur och fåglar; uggla, duvhök, räv, fladdermus och rådjur.

I de gamla ekarna kan mer än 1 000 olika insektsarter leva. På lång sikt ger parken ovärderliga ekosystemtjänster som pollinering, rening av vatten och luft samt motståndskraft mot klimatförändringar.

Just detta blir allt viktigare, eftersom vi kan förvänta oss fler svåra skyfall och värmeböljor i framtiden.

Nationalstadsparkens viktiga värden

Försörjande, reglerande & stödjande ekosystemtjänster

Hem åt många arter av insekter, djur, växter & svampar
Parkens växter, träd & insekter bidrar bl.a. med:

  • pollinering, så vi kan skörda frukt & bär
  • rening av vatten & luften vi andas
  • motståndskraft mot framtida klimatförändringar 

Kulturella ekosystemtjänster

  • En plats för utomhusaktiviteter, vila och återhämtning
  • En plats att uppleva kultur med vackra byggnader, slott, trädgårdar & parker

Mer om Kungliga Nationalstadsparken och dess rika djurliv kan du läsa här.

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest