ODLA JORDEN

Biodynamisk odling är en av flera ”regenerativa” odlingsmetoder, som bygger på att matjorden ska må bra av egen kraft. Gården eller odlingen ses som en organism där växtlighet, djurhållning, markens bördighet och människan samverkar.

Istället för att tillföra kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, använder man sig av möjligheter inom platsens eget kretslopp.

Bland annat återför vi näring till jorden genom kompostering, gröngödsling och naturgödsel – i vårt fall från djuren på Skansen. Vi odlar med omväxlande grödor enligt en särskild växtföljd.

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest