DIN RUTA

Om hela världens odlingsmark delas lika mellan jordens 7,5 miljarder invånare ger det just 2 000 m2 för varje person. (Idag tar genomsnittssvensken betydligt mer odlingsyta i anspråk.)

I Sverige finns tillräckligt med åkrar för hela befolkningen. Vi skulle kunna vara självförsörjande! Om vi odlar med förnyelsebara resurser och förändrar våra matvanor förstås: Till mer växtbaserad, härodlad mat och mindre kött. Och svinnet måste bort! Idag slängs en tredjedel av all mat.

Men om man då har 2000m2 odlingsyta för sin matkonsumtion, vad skulle man äta då? Och vad skulle man odla och hur? Med detta som utgångspunkt startade projektet Experiment_2000m2 här på Rosendals Trädgård. Mer om det kan du läsa här: Experiment_2000m2

Vill du äta bättre för planetens och din egen hälsa?

  • Välj ekologiskt – för din och den biologiska mångfaldens skull!
  • Välj lokalt producerat & efter säsongen/ årstiden vi är i
  • Ät mer växtbaserat – bönor, baljväxter…
  • Ät mindre kött! Och välj i så fall kött från vilt eller från betande djur
  • Minska matsvinnet! Var tredje matkasse du bär hem hamnar direkt i soporna – varken bra för miljö eller din ekonomi.
Karta över Rosendals Trädgård

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest