BJUD IN LIV

Här på Rosendals Trädgård gillar vi insekter. De bidrar bland annat med pollinering av växterna. (Utan den blir det varken frukt eller grönsaker.) För att insekterna ska trivas lämnar vi till exempel kvar död ved, odlar perenna gräs, sparar vilda stråk och ser till att skapa plats för vatten.

Vi har även slutat plöja jorden för att inte störa mikrolivet. Genom att blanda in bärbuskar och blommor i odlingen lockar vi hit nyttoinsekter som skyddar grödorna mot skadedjur. Sälg och vårlökar som krokus och scilla ger mat åt humledrottningar och nyvakna bin.

Tips på växter att plantera för surr!

  • Sälg & krokus för tidig vårblom
  • Pärlhyacint
  • Allium
  • Kantnepeta
  • Stenkyndel
  • Smultron
  • Blå bolltistel
  • Kransveronika
  • Kärleksört & höstsilverax för senare blomning

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest