Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Vitlök

Vitlök, Allium sativum, odlas lämpligen på djupbearbetade, humus och näringsrika sandjordar eller medeltunga, sandblandade lerjordar. Får vitlöken stå i för våt jord kommer den att ruttna under vintern.

Lämplig tid att plantera vitlök:

Lämplig tid att plantera är från mitten av september i norra Sverige, mitten av oktober i mellersta Sverige, i södra Sverige t.o.m. november.

Om löken planteras för tidigt hinner den växa för mycket redan under hösten vilket kan medföra att den skadas lättare under vintern.

Åtgång

Det går åt ca 2 lökar per löpmeter (m2). Detta motsvarar ca 2 kg per 10 m2. Med 10 cm plantavstånd går det åt ca 1 lök per löpmeter. Sorten Thermidrome har 10-14 klyftor.

Sättvitlök I Rosendals Trädgård

Planteringsavstånd

Klyftorna planteras med rotändan ner med 35-40 cm radavstånd och 10-15 cm avstånd i raden. Plantera så att 4-5 cm jord täcker klyftorna.

Gödsel

Använd inte färsk stallgödsel eller färsk kompost när du gödslar. Naturgödsel/kompost skall vara väl brunnen, dvs. förmultnad. Tänk på att gödsla tidigt, redan när den första snön smälter och sedan ett par gånger till före midsommar.

Tid för skörd

Den första vitlöken kan skördas som färsk i början av sommaren, med en ca  2-4 cm stor lök och grön blast. I mitten av juli/ början av augusti är det dags att skörda. Blasten har nu delvis gulnat och löken är klar. Låt den inte stå kvar i jorden för länge, då spricker det yttre skyddande skalet med risk för mögelangrepp.

Låt löken torka ordentligt på ett luftigt och varmt ställe ca 2 veckor. Bästa temperatur för långtidslagring är torrt och rumstemperatur.