Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Trädgårdstjänster

Ta hjälp av Rosendals skickliga trädgårdsmästare för att hålla er trädgård vacker och välskött. Vi har lång och gedigen erfarenhet av hållbart och ekologiskt trädgårdsarbete och vill nu sprida vår kunskap och vårt hantverk i Storstockholm. Välkommen att boka in oss för uppdrag!

Behöver ni hjälp med t.ex. beskärning, plantering, ogräsrensning eller anläggning av en ny rabatt är ni varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera arbetets upplägg och omfattning. Vi erbjuder också trädgårdskonsultation och trädgårdsdesign.

Ta hjälp och lär dig samtidigt

En viktig del av Rosendals Trädgårds uppdrag är att sprida kunskap om trädgårdskonsten. Vi ser därför gärna att våra kunder och uppdragsgivare deltar och engagerar sig i vårat arbete när vi utför tjänster i er trädgård. Vi kan inleda och avsluta arbetet med en informativ genomgång eller så deltar ni även i det praktiska arbetet. Praktik ger färdighet och för en del är målsättningen att själva känna sig trygga att arbeta vidare i sin trädgård framöver. Vi handleder och arbetar då tillsammans med en eller två personer från hushållet. För den som vill anlita oss som proffs för att utföra arbetet utan att själva delta går det förstås lika bra och vi arbetar självständigt med uppdraget.

Beskärning

De vedartade växterna bidrar till att skapa trädgårdens karaktär. En stor del av året är våra lövfällande buskar och träd kala och det syns tydligt hur de är skötta. Med rätt beskärning är träden och buskarna lika vackra vintertid som på sommaren då de pryds av blom och blad. Vi brinner för beskärning och hjälper er gärna med beskärning av fruktträd, mindre prydnadsträd, buskar och häckar. Vi kan även erbjuda bortforsling av grenar och ris.

Beskärning av buskar och prydnadsträd

Buskar och träd är en del av trädgårdens stomme och det gör mycket för intrycket av hela trädgården om de hålls vackra och vitala. Genom att beskära på rätt sätt så håller buskarna sitt naturliga eller tänkta växtsätt och rätt storlek. Rätt beskärning kan också vara nyckeln till fin blomning och därmed fruktsättning. Växtslag och beskärningens syfte avgör vid vilken tidpunkt som beskärningen bäst utförs. De flesta buskar och prydnadsträd beskärs bäst under vårvintern för att de ska svara med ny tillväxt. En del växtslag är så kallade blödare och dessa beskärs under sensommar och höst.

Vi kommer gärna hem till er och går igenom trädgårdens alla buskar och mindre prydnadsträd med såg och sekatör, efter behov. För beskärning av stora prydnadsträd eller parkträd hänvisar vi till arborister.

Beskärning & klippning av häck

Trädgårdens yttre ram eller inre rumsavdelare består ofta av häckar. Ett välskött ramverk ger ett vårdat intryck till hela trädgården. Vissa häckar är friväxande och andra är formklippta och många växtslag kan fungera som antingen det ena eller det andra. Trädgårdens stil och husets karaktär kan inspirera till hur en väljer att sköta sin häck. Vilket växtslag häcken består av och vilken form häcken ska ha avgör vilken tidpunkt som lämpar sig bäst för beskärning eller klippning.

Vi hjälper er gärna med beskärning & klippning av era häckar. Då häcksax behövs klipper vi med batteridrivna maskiner som inte släpper ut avgaser och inte väsnas så mycket.

Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning är en konst. Du bör veta vad du gör när du sätter sågen i ett träd och du bör också ha ett estetiskt öga för att låta trädet bli den vackra pjäs i trädgården som det förtjänar att vara. Med vana och varsamma ögon närmar sig våra trädgårdsmästare dina träd, oavsett om de är unga, förvuxna eller gamla och i behov av föryngring.

Med rätt beskärning skapar du friska och vitala träd och får en fin balans mellan fruktved och vegetativa skott. Vi hjälper dig att ge träden en fin form och att hålla dem i lämplig storlek.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av fruktträdsbeskärning efter att årligen ha vårdat och beskurit de omkring 120 fruktträden i Rosendals fruktträdgård. De äldsta träden är från början av 1860-talet och de yngsta är planterade så sent för ett par år sedan – alla med sitt unika växtsätt och uttryck. Vid beskräningsuppdrag arbetar vi alltid i par, där minst en av trädgårdsmästarna är certifierad med Grönt Kort i fruktträdsbeskärning från Riksförbundet Svensk Trädgård.

Plantering

Önskar ni hjälp med plantering? Vi utför gärna planteringsuppdrag i både trädgårdar och i planteringskärl på t.ex. innergård, balkong eller terrass. Vi erbjuder försäljning och leverans av alla typer av växter, såsom perenner, rosor, buskar, träd, vårlökar, annuella säsongsväxter etc. Lövfällande buskar och träd går alldeles utmärkt att plantera hela året, så länge det går att gräva i marken.

Naturligtvis erbjuder vi även förberedelse av planteringsytor i form av ogräsrensning och jordförbättring samt nyanläggning av planteringsbäddar för t.ex. en ny perennrabatt eller en ny häck. Jordbearbetning är berättigat till RUT-avdrag men ej plantering.

För konsultation och växtförslag rekommenderar vi ett hembesök i er trädgård som första steg. Läs mer här 

Trädgårdsstädning

Genom att vår- och höststäda trädgården noggrant och regelbundet så har grunden lagts för en förövrigt relativt lättskött trädgård. Ta hjälp av oss för att rensa ogräs, jordförbättra, röja och städa er trädgård vid ett par tillfällen per år så underlättar ni er egen skötsel däremellan. Kanske känns det oöverstigligt att komma igång med allt som behöver göras i trädgården? Kanske behöver ni någon som styr upp arbetet och instruerar vad som behöver göras och hur? Kanske kan det vara skönt att få hjälp att identifiera vad som är ogräs och vad som ska vara kvar? Vi arbetar gärna tillsammans med er i er trädgård!

PRISLISTA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Kostnad för beskärning, inklusive moms:

Beskärning: 700 kr/timme & trädgårdsmästare (350 kr/timme efter RUT)
Bortforsling: 500 kr/timme & person (ej RUT)
Resekostnad: 500 kr/timme & person
Kostnad för servicebil & släp tillkommer: 500 kr

Beskärning berättigar till RUT-avdrag, detta gäller dock inte bortforsling av grenar och ris.

Kostnad för plantering och trädgårdsarbete, inklusive moms:

Ogräsrensning, jordbearbetning och mycket trädgårdsarbete är berättigat till RUT-avdrag. Gäller dock inte bortforsling av trädgårdsavfall eller plantering.

Plantering: 700 kr/timme & trädgårdsmästare (ej RUT)
Trädgårdsarbete: 700 kr/timme & trädgårdsmästare (350 kr/timme efter RUT)
Bortforsling: 500 kr/timme & person (ej RUT)
Resekostnad: 500 kr/timme & person
Kostnad för servicebil & släp tillkommer: 500 kr

Läs mer om RUT här

BOKA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

För att boka beskärning, plantering eller andra trädgårdstjänster, mejla malin@rosendalstradgard.se