Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Vänföreningen

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Rosendals Trädgård, få möjlighet att delta vid gemensamma arbetsdagar och specialinbjudan till aktiviteter? Välkommen till Vänföreningen!

Vänföreningen är en fristående ideell förening som bildades 1988 av människor som ville stötta stiftelsens verksamhet och utveckling. Föreningens syfte är att stödja trädgårdens pedagogiska initiativ, men också att sprida intresse om och öka tillgängligheten till trädgården. Genom åren har föreningen också bidragit till många välkomna nytillskott i trädgården: rosenträdgårdens portal, bänkgårdar, perennrabatter och bevattningssystem. Varje år anordnar också Vänföreningen en fototävling för barn och unga upp till 17 år med utställning och vernissage i Rosendals växthus.

Bli stödmedlem i Vänföreningen

Medlem blir du enkelt genom att betala medlemsavgift, 200 kr per år, till föreningens bankgiro i Handelsbanken  bg 631-5758. För två personer på samma adress är avgiften 325 kr. Glöm inte att ange namn och e-postadress. Som medlem får du Vänbrev tre gånger om året och möjlighet att delta i aktiviteter som Vänföreningen anordnar. Medlemmar i Vänföreningen får även köpa Rosendals Trädgårds ekologiska tygkasse i gårdsbutiken till Vänpris 75 kr (ord. pris 125 kr).

För Rosendals Trädgård är Vänföreningen ett viktigt stöd och Vännernas engagemang en fin sporre till utveckling. Det behövs ännu fler vänner!

Årsmöte 21 mars 2020 – inställt!

Vänföreningens årsmöte den 21 mars med tillhörande lunch är dessvärre inställd pga rådande situation med Coronavirus (Covid-19).

Vill du vara aktiv i Vänföreningen?

Vill du engagera dig aktivt i föreningsarbetet eller hjälpa till praktiskt vid trädgårdens evenemang? Alla bidrag är varmt välkomna.
E-post: vanföreningen@rosendalstradgard.se
Postadress: Vänföreningen för Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12, 115 21 Stockholm