Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Vänföreningen

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Rosendals Trädgård, få möjlighet att delta vid gemensamma arbetsdagar och specialinbjudan till aktiviteter? Vänföreningen är en fristående ideell förening som bildades 1988 av människor som ville stötta stiftelsens verksamhet och utveckling.  Välkommen till Vänföreningen!

Fototävling för unga 2022:

Dags för årets fototävling för unga upp till 17 år – årets tema är:
TRÄDGÅRDEN – EN OAS FÖR ALLA!

Årets vinnare är nu korade och meddelade och till helgen är det dags för årets utställning. I år med 50 bilder från trädgården. Välkommen på vernissage och prisutdelning den 25 september kl. 12 i den nya paviljongen i fruktträdgården.

För mer information och tävlingsvillkor se pdf: Fototävling 2022 Rosendals Vänförening

Om Vänföreningen

Föreningens syfte är att stödja trädgårdens pedagogiska initiativ, men också att sprida intresse om och öka tillgängligheten till trädgården. Genom åren har föreningen också bidragit till många välkomna nytillskott i trädgården: rosenträdgårdens portal, bänkgårdar, perennrabatter och bevattningssystem. Varje år anordnar också Vänföreningen en fototävling för barn och unga upp till 17 år med utställning och vernissage i Rosendals växthus.

Bli stödmedlem i Vänföreningen

Medlem blir du enkelt genom att betala medlemsavgift, 200 kr per år, till föreningens bankgiro i Handelsbanken  bg 631-5758. För två personer på samma adress är avgiften 325 kr. Glöm inte att ange namn och e-postadress. Som medlem får du Vänbrev tre gånger om året och möjlighet att delta i aktiviteter som Vänföreningen anordnar. För Rosendals Trädgård är Vänföreningen ett viktigt stöd och Vännernas engagemang en fin sporre till utveckling. Det behövs ännu fler vänner!

Vill du vara aktiv i Vänföreningen?

Vill du engagera dig aktivt i föreningsarbetet eller hjälpa till praktiskt vid trädgårdens evenemang? Alla bidrag är varmt välkomna.
E-post: vanföreningen@rosendalstradgard.se
Postadress: Vänföreningen för Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12, 115 21 Stockholm