Trädgårdsmästare Klara | Rosendals Trädgård

VÄNFÖRENINGEN

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Rosendals Trädgård, få möjlighet att delta vid gemensamma arbetsdagar och specialinbjudan till aktiviteter

Vänföreningen är en fristående ideell förening som bildades 1988 av människor som ville stötta stiftelsens verksamhet och utveckling.

Välkommen till Vänföreningen!

FOTOTÄVLING FÖR UNGA 2023

Även i år anordnar Vänföreningen fototävling för unga upp till 17 år – mer om den kan du läsa här: Mitt Rosendal 

OM VÄNFÖRENINGEN

Föreningens syfte är att stödja trädgårdens pedagogiska initiativ, men också att sprida intresse om och öka tillgängligheten till trädgården.

Genom åren har föreningen också bidragit till många välkomna nytillskott i trädgården: rosenträdgårdens portal, bänkgårdar, perennrabatter, bevattningssystem och de senaste åren har det tillkommit grindar till fruktträdgården.

Varje år anordnar också Vänföreningen en fototävling för barn och unga upp till 17 år med utställning och vernissage på Rosendals Trädgård.

Självplock av blommor och perenner på Rosendals Trädgård

Bli stödmedlem i Vänföreningen

Medlem blir du enkelt genom att betala medlemsavgift, 200 kr per år, till föreningens bankgiro i Handelsbanken  bg 631-5758. För två personer på samma adress är avgiften 325 kr

Glöm inte att ange namn och e-postadress. Som medlem får du Vänbrev tre gånger om året och möjlighet att delta i aktiviteter som Vänföreningen anordnar. 

För Rosendals Trädgård är Vänföreningen ett viktigt stöd och Vännernas engagemang en fin sporre till utveckling. Det behövs ännu fler vänner!

Vill du vara aktiv i Vänföreningen?

Vill du engagera dig aktivt i föreningsarbetet eller hjälpa till praktiskt vid trädgårdens evenemang? Alla bidrag är varmt välkomna.

E-post: vanforeningen@rosendalstradgard.se
Postadress: Vänföreningen för Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12, 115 21 Stockholm

Pin It on Pinterest