KOMPOSTEN

En del tycker att kaféet är viktigast här på Rosendal. Själva tycker vi att komposten är fantastisk! Kompostera löv, matrester, gräsklipp, kvistar och gamla växtdelar – så gör naturen ”gammal” näring till ny. Med kompost i odlingarna ökar jordens biologiska mångfald.

Bakterier, svampar och kryp är mikroliv som ökar både bördighet och växternas motståndskraft. Jordens förmåga att hålla fukt förbättras också. Den blir mer porös och lättgrävd. Dessutom spar det energi att inte transportera bort och förbränna det värdefulla organiska avfallet.

Vill du också lära dig om hur du bygger en långsiktigt hållbar jord – välkommen att anmäla dig till någon av våra kompostkurser, mer info om kurser hittar du här.

Ett ungefärligt recept på varmkompostlasagne

  • 1/3 grönt, kväverikt material: färska trädgårdsrester, blast från grönsaker, gödsel
  • 1 ”kickstarter”: ett fång nässlor, vallört eller gödsel
  • 2/3 brunt, kolrikt material: torra, vissna trädgårdsrester, gamla löv, halm
  • Varva, vattna rikligt, täck eller skydda med duk
  • Vänta, vänd komposten vid behov, vänta
  • Ca ett år senare har du prima näring till din odling

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag
för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.

Pin It on Pinterest