Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Hjälp naturen!

HJÄLP NATUREN!

Tävling: hjälp oss att hitta alla vilda arter här på Rosendals Trädgård . Växter, djur, insekter, vatten, jord, odling, mat, människor och så vidare. En viktig del är inventering. Därför startade vi tävlingen ”Ett stort år”. Du kan också vara med!

Den som hittar flest arter vinner pris. Och allra mest vinner naturen: Ju fler arter vi hittar, desto mer kan vi lära oss – och fortsätta främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Hur går det till att delta?

Du deltar genom att ladda ner appen Inaturalist på din telefon och skapa ett användarkonto.  Sedan ger du dig ut i grönskan på Rosendals Trädgård och letar fynd som du fotar av. Gå in på projektet  Ett Stort År på Rosendals Trädgård där du laddar upp dina bilder som då samlas under Ett Stort År.

Lycka till!