Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Gömställen

Djur och insekter är lika viktiga som växter och människor för att kretsloppet på Rosendal ska fungera. Därför gör vi vårt bästa för att de ska hitta trygga boplatser, så kallade ”habitat”. Risstaket skapar inte bara lä, utan är också en miljö där många fåglar och insekter trivs.

Vildvuxna trädgårdspartier, lövhögar och skräphörnor lockar och skyddar pollinerare som fjärilar och humlor. Stenmurar och rösen är en livsmiljö där växelvarma djur som ödlor och vattensalamandrar trivs. Kanske kan vi locka hit snoken, som skulle hjälpa oss att reglera sorkbeståndet.

Tips för boplatser!

Kratta inte bort alla löv – låt dem ligga kvar i trädgården
Lämna rishögar – eller bygg ett risstaket
Plantera snår av buskar
Anlägg stenpartier eller sandbäddar
Lämna kvar ”död” ved av grenar och stubbar

 

Projektet är delfinansierat genom Länsstyrelsens utvecklingsanslag för Nationalstadsparken. Vi och jorden tackar för stödet.