Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Lek Odla Väx!

Vi vill ge barnen möjlighet att med alla sinnen uppleva glädjen i att leka, odla och växa. Vår pedagogiska metod bygger på att skapa upplevelser – för livet.

Om Lek Odla Väx!

Stiftelsen Rosendals Trädgård bedriver sedan 2012 verksamheten ”Lek Odla Väx!” – en pedagogisk verksamhet för förskolebarn. Närmare 2000 barn – det stora flertalet från Stockholmsförorterna Rinkeby-Kista och Skärholmen – har sedan starten tagit del av verksamhetens pedagogiska innehåll.

I Rosendals trädgård har vi skapat en pedagogisk odlingsplats som vi kallar Lekträdgården. Lekträdgården syftar till att stimulera barnens sinnliga upplevelser där de tillsammans närmar sig natur, kretslopp och odling – allt i linje med förskolornas läroplan. Under sex besökstillfällen får barnen följa odlingsåret och säsongernas skiftningar i trädgården.

  • första träffen: Knopp & Jord
  • andra träffen: Frö & Sådd
  • tredje träffen: Plantera
  • fjärde träffen: Skörda & Smaka
  • femte träffen: Kompost
  • sjätte träffen: Vintervila

Genom lek, praktiskt arbete, sång, musik och rörelse utforskar vi trädgården och dess magi. Vi smakar och känner oss fram, sår frön, vattnar, skördar, ordnar skördefest och lägger kompost! Med vår pedagogiska metod vill vi erbjuda en bredd av upplevelser där varje barn får använda hela sig själv och därmed ges möjlighet att växa som kreativ och medskapande människa.

Lek Odla Väx! erbjudanden

Vill du lära dig mer eller få inspiration av hur vi arbetar med barn och odling? Vi erbjuder följande tjänster:

Inspirationsträff

Detta är en interaktiv träff där våra trädgårdspedagoger delar med sig av vår pedagogiska metod. Vår pedagogiska metod är upplevelsebaserad och bygger på övertygelsen om att ju fler sinnen som är inblandade i lärandet, desto större möjlighet att det som förmedlas blir till bestående kunskap.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och grundskolan. För denna verksamhet har vi utvecklat en pedagogisk trädgård, Lekträdgården. Där får ni som deltagare praktiskt ta del av hur vi arbetar med trädgården som pedagogiskt verktyg.

Vi möts vid grinden till Lekträdgården.
Klädsel: Oömma kläder och skor anpassade för väder och praktiskt trädgårdsarbete.

2 juni kl. 15 – 17  Deltagaravgift 350 kr inkl. moms.  Länk för anmälan 2 juni

Livslång kunskap

Flera olika forskningsstudier visar att barn som tidigt skapar en relation till naturen och de naturliga sambanden får med sig de psykologiska värden som krävs för att vilja skydda den. Denna förståelse följer med även senare i livet, se artikeln om rapporten från Högskolan i Gävle, ”Barn som förstår naturen skyddar den”. Läs den engelska rapporten här.

Olika naturupplevelser ger olika förmågor till kontakt med naturen skriver forskaren Matteo Giusti i rapporten. Vi på Lek Odla Väx! har under våra verksamhetsår, på nära håll, sett vad trädgårdspedagogiken kan bidra med. När barnen själva får så, plantera, skörda och lägga kompost skapas förståelse för de naturliga kretsloppet och väcker framtidstro.

Det är också tydligt att upplevelserna i en trädgårdsmiljö kan bidra till nya roller i barngruppen.

Gripen av fascination och lust kan ett annars tillbakadraget barn visa sig mycket öppet, nyfiket och intresserat i Lekträdgården på Rosendals trädgård.

Lek Odla Väx | Rosendals trädgård

 

Föredrag
Boka våra trädgårdspedagoger för ett inspirerande föredrag om Lek Odla Väx! och vår odlingsplats -Lekträdgården. Vi berättar och visar bilder från verksamheten. Passar även den större gruppen. Alla deltagare får boken ”Lek Odla Väx! –en pedagogisk handbok”.

Boka aktivitet med Lek Odla Väx?
Vill du boka en aktivitet hos oss, har en uppdragsförfrågan eller är intresserad av ett samarbete? Välkommen att mejla din förfrågan till lekodlavax@rosendalstradgard.se

Intresseanmälan för barngrupper
Är ni intresserade av att delta med en barngrupp under 2020, skicka en intresseanmälan till pedagogik@rosendalstradgard.se så återkommer vi med information om kostnad och upplägg.

Våra böcker om barn och odling

Böcker I Rosendals Trädgård

Lek Odla Väx! – en pedagogisk handbok från Rosendals Trädgård

Våra erfarenheter och pedagogiska metod ligger till grund för denna konkreta handbok. Steg för steg får vi följa de praktiska momenten vid sex odlingsträffar på Rosendals Trädgård. Handboken visar också hur metodiken knyter an till läroplanen för förskolan och hur odlingspedagogiken blir ett kraftfullt verktyg för att åskådliggöra de ekologiska sambanden.

Pris 149 kr, porto och expeditionsavgift tillkommer

Så ett frö – en odlingsbok från Rosendals Trädgård.

Utnämnd till årets trädgårdsbok 2015. Den här boken vänder sig till alla, både barn och vuxna, som är nyfikna på att odla. Den visar grunderna i odling steg för steg i text och bild, med lekfulla illustrationer och inspirerande foton. Boken visar att det går att odla nästan var som helst – på fönsterbrädan, balkongen, innergården eller i trädgården.

Pris 198 kr, porto och expeditionsavgift tillkommer
Mejla din beställning till pedagogik@rosendalstradgard.se Vi skickar så fort vi kan.

Se filmen om Lek Odla Väx!

Vill du ha senaste nytt eller mer inspiration?

Följ Lek Odla Väx! på Facebook