Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Lek Odla Väx!

Vi vill ge barnen möjlighet att med alla sinnen uppleva glädjen i att leka, odla och växa. Vår pedagogiska metod bygger på att skapa upplevelser – för livet.

Om Lek Odla Väx!

Stiftelsen Rosendals Trädgård bedriver sedan 2012 verksamheten ”Lek Odla Väx!” – ett pedagogiskt program för förskolebarn. Närmare 2000 barn – det stora flertalet från Stockholmsförorterna Rinkeby-Kista och Skärholmen – har sedan starten tagit del av verksamhetens pedagogiska innehåll.

I trädgården har vi skapat en pedagogisk plats som vi kallar Lekträdgården. Platsen är utformad utifrån barnens behov och syftar till att stimulera till sinnliga upplevelser där barnen på ett lustfyllt sätt kan lära om kretslopp och odling – allt i linje med förskolornas läroplan. Under sex besökstillfällen får barnen följa odlingsåret och säsongernas skiftningar i trädgården.

  • första träffen: Knopp & Jord
  • andra träffen: Frö & Sådd
  • tredje träffen: Plantera
  • fjärde träffen: Skörda & Smaka
  • femte träffen: Kompost
  • sjätte träffen: Vintervila

Genom lek, praktiskt arbete, sång, rörelse, färg och form och eget utforskande närmar vi oss trädgården och dess magi. Vi smakar och känner oss fram, sår frön, vattnar, skördar, ordnar skördefest och lägger kompost! Vår pedagogiska metod bygger på att tillsammans med barnen skapa upplevelser som ger minnen för livet.

Förutom att ta emot barn på plats på Rosendals Trädgård har vi givit ut två böcker: ”Lek Odla Väx! – en pedagogisk handbok” samt ”Så ett frö”, en bok med odlingsinspiration för stora och små att utforska tillsammans. Utöver den pedagogiska verksamheten för barn håller vi även workshops och inspirationsträffar för pedagoger samt föreläser på högskolor och universitet runt om i landet.

Livslång kunskap

Flera olika forskningsstudier visar att barn som tidigt får en relation till naturen och de naturliga kretsloppen känner samhörighet med naturen och får med sig de psykologiska värden som krävs för att vilja skydda den. Denna förståelse följer med även senare i livet, se t.ex. rapporten från Högskolan i Gävle, Barn som förstår naturen skyddar den

Olika naturupplevelser ger olika förmågor till kontakt med naturen skriver forskaren Matteo Giusti i ovanstående artikel. Vi på Lek Odla Väx! har under de år vi hittills bedrivit verksamheten sett vad detta betyder. Kunskap om hur man kan odla sin egen mat och ”göra ny jord” med hjälp av kompost bidrar till att skapa en framtidstro. Dessutom ser vi att nya sidor hos barnen får komma fram. Ett barn som enligt förskolepedagogerna är mer tillbakadraget på förskolan kan visa sig mycket öppet, nyfiket och intresserat i Lekträdgården på Rosendal.


Lek Odla Väx! erbjudanden

Vill du som vuxen/pedagog lära dig mer eller få inspiration av hur vi arbetar med barn och odling? Vi erbjuder följande tjänster för förskola och skola:

Inspirationsträff

Detta är en interaktiv träff för pedagoger där våra trädgårdspedagoger delar med sig av metodiken. Träffen innehåller en del praktiska moment och kan göras olika lång beroende på era önskemål om vad träffen ska omfatta. Alla deltagare får ett eget exemplar av boken Lek Odla Väx! För grupper om 4-12 personer. Större grupper efter offert.

Praktisk fortbildningsdag

Här ges du möjlighet att vara med en dag på Lek Odla Väx! Frukost, lunch och boken Lek Odla Väx! ingår. Dagen börjar med frukost kl. 8.00 tillsammans med vårt trädgårdsteam och specifikt tillsammans med de två trädgårdspedagoger som arbetar den aktuella dagen. Därefter får du en 30 minuters genomgång av Lek Odla Väx! tillsammans med en av pedagogerna. Du deltar i arbetet med dagens två barngrupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, samt i de praktiska momenten före och efter träffarna. Du äter lunch tillsammans med trädgårdsteamet och de två pedagogerna och har möjlighet att ställa allehanda frågor. När allt är klart får du en 30 minuters sammanfattande och reflekterande genomgång av dagen tillsammans med en av pedagogerna.

Föredrag

Boka våra trädgårdspedagoger för ett inspirerande föredrag om Lek Odla Väx! och Lekträdgården. Vi berättar och visar bilder från verksamheten. Passar även den större gruppen. Boken Lek Odla Väx! – en pedagogisk handledning, ingår också till alla deltagare.

Konsulttjänster

Vill ni ha hjälp med planering för att odlingsanpassa förskolan eller skolgården. Kontakta oss för offert.

Uppdragsutbildningar

Vill ni börja odla tillsammans med barnen men saknar odlingskunskap? Eller vill ni ha pedagogiska tips om hur ni kan jobba tematiskt med odling och trädgård? Kontakta oss för offert.

Boka aktivitet med Lek Odla Väx?

Vill du boka hos oss, har en uppdragsförfrågan eller är intresserad av ett samarbete? Välkommen att mejla din förfrågan till lekodlavax@rosendalstradgard.se

Intresseanmälan för barngrupper

Är ni intresserade av att delta med en barngrupp under 2020, skicka en intresseanmälan till lekodlavax@rosendalstradgard.se så återkommer vi med information om kostnad och upplägg.

Våra böcker om barn och odling

Lek Odla Väx! – en pedagogisk handbok från Rosendals Trädgård
Erfarenheterna och metoderna ur Lek Odla Väx! är grunden för denna konkreta handbok. Steg för steg får vi följa de praktiska momenten vid sex odlingsträffar på Rosendals Trädgård. Handboken visar också hur metodiken knyter an till läroplanen för förskolan och hur odlingspedagogiken blir ett kraftfullt verktyg för att åskådliggöra de ekologiska sambanden.
Pris 149 kr, porto och expeditionsavgift tillkommer

Så ett frö – en odlingsbok från Rosendals Trädgård. Utnämnd till årets trädgårdsbok 2015.
Den här boken vänder sig till alla, både barn och vuxna, som är nyfikna på att odla. Den visar grunderna i odling steg för steg i text och bild, med lekfulla illustrationer och inspirerande foton. Boken visar att det går att odla nästan var som helst  – på fönsterbrädan, balkongen, innergården eller i trädgården.
Pris 198 kr, porto och expeditionsavgift tillkommer
Mejla din beställning till lekodlavax@rosendalstradgard.se. Vi skickar så fort vi kan.

Vill du ha senaste nytt eller mer inspiration?
Följ Lek Odla Väx! på Facebook