Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

FOTOGRAFERING/ FILMNING

Vill du använda vår trädgård eller boka in dig ett växthus för en fotografering eller filmning? Välkommen att kontakta oss för att se vad som är möjligt.

Vilka gäller nu detta?

Utför du fotograferingen på uppdrag och inte strikt privat – det kan vara allt från intervjufotografering, bröllopsfoto, familjefoto, portfoliofotografering, reklamuppdrag, tv, film etc. – då skall du alltid stämma av med oss i förväg.

Rosendals Trädgård är en stiftelse och vi sköter om och utvecklar denna gröna miljö med trädgård, odlingar, blomsterrabatter och växthus helt utifrån intäkter i verksamheten. dvs. vi har inga bidrag eller statliga medel för att skapa denna gröna scenografi. Vid tar därför en hyra för lån av miljön såväl inne i växthusen som ute i trädgården.

Bröllops- samt familjefotografering

Som fotograf är det möjligt att boka in fotografering av bröllopspar eller t.ex. familjefotografering när vi har öppet. För att använda miljön här utgår en kostnad på 500 kr inkl. moms.  Detta betalas i plantboden före fotograferingens start.

Observera att vi inte tar emot någon fotografering i något växthusen eller intill växthusgavlarna utan all fotografering måste ske ute i trädgården. (För att få fotografera inomhus krävs bokning av helt växthus vilket innebär kostnad enligt reklamtariff).
Bröllops- eller familjefotografering bokas via info@rosendalstradgard.se

Kommersiell och redaktionell fotografering/ filmning

Den hyra som sätts beror helt på uppdragets art, omfattning samt i vilken lokal. Vid bokning/ kontakt kan vi även bistå med hjälp vid val av plats anpassat till trädgårdens verksamhet just den perioden. Det går även att hyra in rekvisita. Observera att det inte är möjligt att ta med egna blomsterarrangemang/ växter vid fotografering utan det måste gå via oss, detsamma gäller förtäring..

Tillgången på lokaler, både inne och ute i trädgården ser olika ut över året. Vad gäller fotografering inne i trädgårdskaféets växthus och plantboden tar vi inte emot några externa fotograferingar alls, detta med hänsyn till personal och våra gäster.

För att boka in en fotografering eller filmning mejla event@rosendalstradgard.se

För fotografering på Djurgården, men utanför Rosendals Trädgårds område kontakta Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Pressbesök

Vill ni besöka oss för att ta del av vår verksamhet, göra ett reportage eller filminslag relaterat till Rosendals Trädgård? För pressbesök mejla victoria@rosendalstradgard.se