Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

FOTOGRAFERING/ FILMNING

Vill du använda vår miljö för en fotografering? Rosendals Trädgård är en stiftelse och vi sköter om och utvecklar denna gröna miljö med trädgård, odlingar, blomsterrabatter och växthus helt utifrån intäkter i verksamheten dvs. vi har inga bidrag eller statliga medel för att skapa denna gröna scenografi. Vid fotografering tar vi därför en hyra för lån av miljön såväl inne i växthusen som ute i trädgården.

Vilka gäller nu detta?

Utför du fotograferingen på uppdrag och inte strikt privat – det kan vara allt från intervjufotografering, bröllopsfoto, familjefoto, portfoliofotografering, reklamuppdrag, tv, film etc. – då skall du alltid stämma av med oss i förväg.

Kommersiell fotografering/ filmning i trädgård och växthus

Den hyra som sätts beror helt på uppdragets art, omfattning samt i vilken lokal. Vid bokning/ kontakt kan vi även bistå med hjälp vid val av plats anpassat till trädgårdens verksamhet just den perioden. Det går även att hyra in rekvisita. Observera att det inte är möjligt att ta med egna blomsterarrangemang/ växter vid fotografering utan det måste gå via oss, detsamma gäller förtäring..

Tillgången på lokaler, både inne och ute i trädgården ser olika ut över året. Vad gäller fotografering inne i trädgårdskaféets växthus och plantboden tar vi inte emot några externa fotograferingar alls, detta med hänsyn till personal och våra gäster.

För fotografering på Djurgården men utanför Rosendals Trädgårds område kontakta Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Bröllops- samt familjefotografering ute i trädgården

Fotografering med professionell fotograf måste alltid bokas så att vi kan stämma av med övrig verksamhet.  För bröllopsfoto har vi en tariff där lån av ett av våra mindre växthus mitt i grönsaksfältet ingår under 1 timme.
För familje- / porträttfotografering i trädgården finns även tariff, dock utan växthus.
Observera att vi inte tar emot någon fotografering alls i de stora växthusen t.ex. i vårt trädgårdskafé eller något av plantbodens växthus.

Kontakt

Om du vill boka in en fotografering mejla info@rosendalstradgard.se

För pressbesök mejla victoria@rosendalstradgard.se