Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Bokashikompost

1 jan

Kursen är den 1 februari – men en bug i systemet  skriver det som januari! En kursdag där du får lära dig hur du på ett enkelt, roligt och snabbt sätt omvandlar ditt organiska hushållsavfall till Bokashi (fermenterat material). Samtidigt får du fantastisk näring till din odling och växterna i trädgården. Mer info och anmälan här.