Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

BESKÄRA FRUKTTRÄD - söndag

9 feb

Har du gamla äppelträd att vårda, nyligen satt eller planterar att sätta fruktträd? Under denna kursdag ägnar vi helt åt vinterbeskärning med både teori och praktiska övningar i Rosendals fruktträdgård. Läs mer och boka plats här.