Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

ett Stort År

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och därmed människans existens. Men den biologiska mångfalden är hotad – arter försvinner varje dag samtidigt som den ekologiska ”läskunnigheten” i samhället sjunkit drastiskt under lång tid. Kunskap om naturen blir ett livsviktigt redskap för vår framtid, därför startar vi nu initiativet Ett Stort År på Rosendals Trädgård.

biologisk mångfald under luppen

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2021 gick startskottet för uppropet och tävlingen Ett Stort År på Rosendals Trädgård. Allmänheten bjuds in att inventera det vilda livet över och under jord i trädgården på Rosendal med intilliggande skogsbryn.

Fynden listas i appen Inaturalist under projektet Ett Stort År på Rosendals Trädgård. Den person som listat flest observationer av vilda växter, svampar, fåglar, insekter och djur på Rosendals Trädgårds område vinner pris från klädföretaget Houdini som utifrån sitt starka miljöengagemang engagerat sig i projektet. Tävlingen ligger öppen under ett helt år – från den 22 maj 2021 till den 21 maj 2022.

Ett Stort År på Rosendals Trädgård är en del av en större strategi med åtgärder för att stärka den levande mångfalden på platsen. Vi vill väcka intresse och därmed bidra till att öka den ekologiska läskunnigheten hos trädgårdens besökare. Detta ligger helt i linje med vårt uppdrag som stiftelse: att sprida kunskap om biodynamisk odling och trädgårdskonsten.

I samband med tävlingen Ett Stort År på Rosendals Trädgård kommer vi tillsammans med Stockholm Resilience Centre att systematiskt inventera området vid ett antal tillfällen under året. Syftet är att undersöka vilka åtgärder i trädgården som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster och på så sätt påbörja en kunskapsbank.

Hur går det till att delta?

Du deltar genom att ladda ner appen Inaturalist och skapa ett användarkonto.  Gå in på projektet  Ett Stort År på Rosendals Trädgård.

Ge dig ut i trädgården på Rosendal och börja samla observationer av vilda växter, insekter, fåglar etc som du stöter på här. Dessa laddar du upp på ditt konto  i Inaturalist, ange gärna var i trädgården du gjorde ditt fynd i  “anteckningar” t.ex i rosenträdgården eller vid komposten.

Vinnaren koras 22 maj 2022 i samband med Biologiska Mångfaldens dag.

Projektet för att kartlägga och vidta åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster samt  kommunicera kring dem möjliggörs via medel från Länsstyrelsen avsatta för åtgärder inom Nationalstadsparken.