Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Självförsörjning: Till nytta & nöje

45 sep

13 – 14 mars, 8 – 9 maj, 4 – 5 september kl. 10 – 15
1 praktikdag i trädgården under perioden mars – oktober, vardag kl. 8 – 14.30  

En kurs dig som vill lära mer om hur du själv kan agera och påverka din omvärld genom att odla och konsumera på ett solidariskt och varaktigt sätt. Vi vänder oss till dig som vill odla för egen konsumtion, har en kolonilott/trädgård eller till dig som medveten konsument som vill närma dig hållbar odling, matproduktion och blomsterkultur.

Vi går igenom grunderna i biodynamisk odling, vår metod för ett regenerativt odlingssätt, inspirerar och guidar till medvetna val i din vardag. Inspiration finner vi från det praktiska arbetet i trädgården, Beras forskningsinstitut, EAT lancet och SLU samt annan forskning som fokuserar på hälsan för vår jord och oss människor.

Under de senaste 3 åren har vi arbetet med ett experiment som vi kallar Experiment 2000 m2. Där vi har odlat och lagat motsvarande en persons årskonsumtion av jordbruksråvaror fördelat på tre mål mat om dagen – totalt 1095 måltider. Med avstamp i denna metodik och odlingsplats följer vi trädgården och naturen genom årstiderna.

13 – 14 mars:
2000 m2: Människans jordbruksproduktion, den solidariska odlings- och konsumtionsmetodiken
Planering och plantuppdragning: Växtföljd, växtkunskap, sådd, skolning och arbete med plantuppdragning.

8 – 9 maj:
Kompost, näring och biologisk mångfald: Traditionell termisk kompost, bokashi, maskkompost och hur vi cirkulerar solens energi i vårt odlingssystem och binder kol ur luften ner i jorden.
Praktisk del: Anläggning, redskap, plantering, näring

4 – 5 september:
Lokala blomster: odling och arrangemang
Skördetid: Mjölksyrning, torkning och lagring, näringsförståelse, matlagning över öppen eld, vardagsmatlagning och planering

Praktik, 1 vardag under perioden mars – oktober:
Följ med arbetet i trädgården under en hel dag, du får frukost och lunch och en handledare som följs åt under hela arbetsdagen. Här har du chans att ställa din frågor och lyfta tankar om din egna odling, drömträdgård och tankar om jordbruksproduktion. Dag för praktik avtalas separat efter att anmälan gjorts.

Kursavgift: 12.600 kr inkl. kurskompendium, material, fika och vegetarisk lunch med bröd från vedugnsbageriet.

Efter genomförd kurs inkl. praktikdag med minst 85% närvaro utfärdas intyg på genomgången kurs från Rosendals Trädgård.

Bokningsvillkor för kurs Rosendals Trädgård 2021