Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Kompost - skapa en långsiktigt välmående jord

5 maj

Fredag 5 maj kl. 10.00 – 15.00, med lunchpaus

Komposten är trädgårdens hjärta – det är här allt börjar – och slutar… Men hur skapar jag en välfungerande kompost och hur skall proportionerna i den vara? Tillsammans dyker vi ner i mikroorganismernas förunderliga värld där trädgårds- och köksrester blir till prima näring för kommande odlingsår. Kursen inleds med grundläggande teori kring bl.a. nedbrytningsprocessen och exempel på olika komposteringstekniker t.ex Bokashi. Detta följs av praktiska övningar då vi tittar på Rosendals komposter och system samt lägger en kompost. Med hem får du praktisk kunskap att omsätta i den egna trädgården, täppan eller på odlingslotten.

Deltagaravgift: 1550 kr inkl. kurskompendium och ekologisk förmiddagsfika – kaffe/ te och kaka från vårt bageri. Lunch ingår inte men under själva kursdagen får deltagare 25% i vårt trädgårdskafé.