Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Inspirationskurs Lek Odla Väx!

24 apr

Fredag 24 april kl. 10 – 12

En interaktiv träff där våra trädgårdspedagoger delar med sig av vår pedagogiska metod i arbetet med Lek Odla Väx!.

Vår pedagogiska metod är upplevelsebaserad och bygger på övertygelsen om att ju fler sinnen som är inblandade i lärandet, desto större möjlighet att det som förmedlas blir till bestående kunskap. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och grundskolan. För denna verksamhet har vi utvecklat en pedagogisk trädgård, Lekträdgården. Där får ni som deltagare praktiskt ta del av hur vi arbetar med trädgården som pedagogiskt verktyg.

Vi möts vid grinden till Lekträdgården.
Klädsel: Oömma kläder och skor anpassade för väder och praktiskt trädgårdsarbete.

Deltagaravgift 350 kr, föranmälan. Förtäring ingår inte