Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Bokashikompost

1 feb

Lördag 1 februari kl. 10.00 – 15.00

Kom på en givande kursdag där du får lära dig hur du på ett enkelt, roligt och snabbt sätt omvandlar ditt organiska hushållsavfall till Bokashi, som betyder fermenterat material på japanska. Tack vara regelbunden tillsats av EM, effektiva mikroorganismer sker processen på 3 veckor från det att du har fyllt en hink, tills du kan mylla ner materialet bland dina växter. Dessutom blir materialet extra värdefullt och lätt tillgängligt för växterna på grund av fermenteringen. Kursen är baserat på kunskaper som professor Teruo Higa i Japan utvecklat på tidigt 80-tal. Dagen kommer även erbjuda lite fördjupning i EM. Hur vi aktiverar EM1, olika användningsområden för mikroberna samt hur man kan göra eget Bokashi-kli.

Kursavgift 950 kr, inkl. förmiddagsfika. Lunch ingår ej, men vid kurstillfället får deltagare 25% rabatt i trädgårdskaféet.


Ett begränsat antal Studentplatser finns med rabatterat pris 400 kr. Mejla anmälan direkt till kurs@rosendalstradgard.se