Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Beskära fruktträd - söndag

9 feb

Söndag 9 februari kl. 10.00 – 15.00

Kursen inleds med en teoretisk introduktion till trädets uppbyggnad, beskärningens grunder med fokus på vinterbeskärning följt av praktiska övningar ute i träden. Du får lära dig hur man bidrar till att skapa välmående träd som ger både riklig skörd och bättre står emot sjukdomar och angrepp.

På Rosendal finns en unik fruktträdgård där det äldsta trädet planterats 1862 och det yngsta planterades hösten 2018. Sedan 1983 har de vårdats av Stiftelsen Rosendals Trädgårdsmästare.  Under kursdagen går vi även igenom beskärningsverktyg och vård av dessa.

Vi kommer både att vara i växthus som är lite uppvärmt och ute i trädgården varvid varma kläder och ordentliga skor är att rekommendera. Antal kursplatser är begränsat så att alla skall kunna ta del av både teori och praktik.

Kursavgift 1550 kr inkl. kurskompendium och förmiddagsfika. Lunch ingår ej men som deltagare får du 25% i trädgårdskaféet under kursdagen.

Kursvillkor Rosendals Trädgård