Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Angående Coronaviruset

25 september 2020

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) har vi anpassat vår verksamhet och vidtagit nödvändiga åtgärder som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut.  Vi har öppet men följer såklart den framtida utvecklingen med lyhördhet.

Här är några exempel på åtgärder vi vidtagit:

 • Vi har en strikt policy att om vår personal känner av minsta möjliga symptom så ska de stanna hemma. Detta gäller så klart även dig som gäst.
 • Vi har förstärkt våra hygienrutiner ytterligare för att värna såväl gäster som medarbetares hälsa. Handhygien är av yttersta vikt och det finns uppsatta stationer utanför Trädgårdskaféet och inne i Plantboden där du kan tvätta och sprita händerna. Vi har även handsprit att tillgå vid kassor.
 • Vi har glesat ut bord och tagit bort stolar för att minska antalet gäster som ryms i lokalen – detta gäller även utomhus.
 • I trädgårdskaféet är kakbuffén borttagen och smörgåsar och bakverk paketeras så att inget är exponerat. Brödet till mat och soppa serveras med maten.
 • Vi har ingen dricksvattenkran inomhus. Dricksvatten finns vid en station utomhus invid plantgården samt kan köpas på flaska, detta för att motverka trängsel.
 • Till trädgårdskaféet såväl som toaletter har vi nu en policy att man skall hålla 1,5 meters avstånd i kön för att undvika trängsel – för att underlätta finns tydliga golvmarkeringar samt skyltning.
 • På ena gårdsplan har vi satt upp ett tälttak så att man kan sitta ute även om det regnar.
 • Vi flyttar del av fikaförsäljningen utomhus till Gårdsbutiken.
 • Vid behov delar Plantboden upp försäljningen i två växthus med separata ingångar till respektive växthus för att undvika risk för trängsel .
 • I Gårdsbutikens lokal är max 10 besökare tillåtet åt gången.
 • I Gårdsbutiken säljs allt bröd bakom disk och vi pausar provsmakning och försäljning av lösviktsprodukter.
 • I Gårdsbutiken finns det även möjlighet att handla utan att gå in i lokalen.
 • I trädgårdskafé, plantbod och gårdsbutik har plexiglasskivor monterats vid kassastationerna.
 • Vi har för närvarande ställt in våra publika evenemang i närtid.
 • Våra kursverksamhet fortsätter dock flyttar vi utomhus i mesta möjliga mån samt har reducerat max antal deltagare på kurserna.
 • Rosendals ledning håller avstämningsmöten för att följa utvecklingen och agera på myndigheters eventuella beslut och rekommendationer.

Vi vill fortsätta bidra med att vara en plats att uppleva årstiden, ta ett steg från vardagens brus och uppleva en grön oas.