Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

2000 kvm på Rosendals Trädgård

Initiativ 2000 kvm tar sig an den svåra men enormt spännande utmaningen att odla fram en matkultur som respekterar gränserna för vad planeten, Östersjön och vi själva tål. Och samtidigt visa att det kan leda till fantastisk, god och hälsosam mat, smartare innovation och bättre affärslösningar och modeller.

GOTT SÄLLSKAP

För att klara denna utmaning har Rosendals Trädgård har samlat en grupp vassa svenska och internationella forskare, experter, odlare, kockar och andra konstnärer, affärsutvecklare, innovatörer och bolag som vill vara ledande i hållbar utveckling.

Vi vill kunna säga till kommande generationer att vi tog vårt ansvar och gjorde vårt bästa för att omsätta den vetenskapliga och praktiska kunskap som finns, i handling. Att vi tillvaratog den tid som är nu och det momentum till omställning och innovation som uppstått i och med att hållbarhetsfrågorna slagit igenom brett och FNs medlemsländer enats om Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling.

DAGS ATT FLYTTA FOKUS

De senaste hundra åren har livsmedelsproduktionen utvecklats med siktet inställt på att producera så stora volymer mat som möjligt. Idag vet vi vad ett så ensidigt inställt mål leder till: välfärdssjukdomarna är ett större problem än undernäring, Östersjön är ur balans på grund av jordbrukets näringsläckage och flera av de viktiga system som håller planeten i balans är allvarligt rubbade.

Vi har kommit till en punkt där jordbruket och livsmedelssystemen behöver ändras radikalt och ta i beaktande gränserna för vad planeten, Östersjön och vi själva tål. Det finns god och omfattande forskning om detta. Men kunskapen behöver omsättas i handling och beslut; nya strukturer behövs för att skala upp de odlingssystem som funkar, nya sätt att förädla, handla och laga mat behövs. Detta är ett fantastiskt tillfälle.

TRE OMRÅDEN

Initiativet kommer att ha fokus på tre saker:

1. Uppleva 2000 kvm odlingen

Visa en 2000 kvm stor odling som är en ”miniatyr” av en gård som klarar hantera de gränser som planeten och Östersjön sätter. Kort sagt en tillämpning av den främsta vetenskapliga och praktiska kunskapen; utforska hur framtidens jordbruk ser ut. Här kommer också framkanten i den utveckling som pågår inom odling runt om Östersjön och i världen att göras synlig.

2. Mat och event

Vi skördar och lagar till maten från våra 2000 kvm på Rosendals Trädgård. Vi samarbetar med skickliga kockar och tillämpar de främsta hälsoexperternas råd för att ta fram en matkultur som god, hälsosam, praktisk och del av en grön cirkulär ekonomi. Maten serveras vid event på Rosendals Trädgård. Det kan vara allt från en frukost som kombineras med arbete i odlingen, prov på ett nytt sorts fredagsmys eller en finmiddag med spännande samtalspartners. En viktig del är också att sprida kunskapen genom samtal, diskussioner och genom att göra recepten tillgängliga för både professionella och allmänhet. Vill du boka en 2000kvm upplevelse – läs mer här!

3. Utforskande, innovation och omställning

2000 kvm initiativet handlar om att anta en utmaning och ge sig in på en gemensam resa av utforskande tillsammans med forskare, konstnärer, näringsliv m fl. En framtida klimatvänlig mat kan minska Co2 utsläppen per person med 85%.
Hur behöver odling och mat förändras? Hur funkar cirkulära ekonomier? Och vad innebär det att vara del av och försöka ge riktning åt den samhällstransformation som klimatförändringarna och hållbarhetsfrågorna satt igång? Det är spännande, både praktiska och existentiella frågor för alla.

 

Vad händer nu?

2000 kvm startar år 2018. Rosendals Trädgård genomför en förstudie tillsammans med initiativets första partners. Gemensamt för 2000 kvm initiativ partners är en vilja att bidra till att fördjupa och accelerera hållbar utveckling. Vi samarbetar med grannarna på Djurgården för att få stort genomslag och nå de 15 miljoner som årligen besöker Djurgården.

På Rosendals Trädgård har en odlingsyta på 2000 kvm förberetts och just nu kan du se hur den planteras. Parallellt pågår arbetet med att utforma och utveckla kommande utställningar och event.

 

Kontakt

Vill du veta mer om projektet eller vara med och bidra med resurser, kontakta Anna Emmelin, koordinator för Initiativ 2000 kvm
Mejl: anna@rosendalstradgard.se