Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

Vänföreningen

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Rosendals Trädgård, få möjlighet att delta vid gemensamma arbetsdagar och specialinbjudan till aktiviteter? Välkommen till Vänföreningen!

Vänföreningen är en fristående ideell förening som bildades 1988 av människor som ville stötta stiftelsens verksamhet och utveckling. Föreningens syfte är att stödja trädgårdens pedagogiska initiativ, men också att sprida intresse om och öka tillgängligheten till trädgården. Genom åren har föreningen också bidragit till många välkomna nytillskott i trädgården: rosenträdgårdens portal, bänkgårdar, perennrabatter och bevattningssystem. Varje år anordnar också Vänföreningen en fototävling för barn och unga upp till 17 år med utställning och vernissage i Rosendals växthus.

Bli stödmedlem i Vänföreningen

Medlem blir du enkelt genom att betala medlemsavgift, 200 kr per år, till föreningens Plusgirokonto: 18 06 28 – 0. För två personer på samma adress är avgiften 325 kr. Glöm inte att ange namn och e-postadress. Som medlem får du Vänbrev tre gånger om året och möjlighet att delta i aktiviteter som Vänföreningen anordnar. Medlemmar i Vänföreningen får även köpa Rosendals Trädgårds ekologiska tygkasse i gårdsbutiken till Vänpris 75 kr (ord. pris 125 kr).

För Rosendals Trädgård är Vänföreningen ett viktigt stöd och Vännernas engagemang en fin sporre till utveckling. Det behövs ännu fler vänner!

Medlemsskap som gåva!

Medlemskap i Vänföreningen går att köpa i Gårdsbutiken. Med hem får du ett medlemsbevis och en medlemsnål att ge bort.

På gång 2017:

Vänföreningens fototävling för unga upp till 17 år:

Årets upplaga av fototävlingen för unga har fått komposten som tema:
”Komposten – smaskens för masken”
Tävlingen är öppen för alla upp till att de fyller 17 år. Samtliga bidrag skall vara tagna på plats på Rosendals Trädgård. Inlämnade fotografier visas sedan i en utställning i växthuset i september och 5 tävlande kommer att tilldelas prispengar.

För mer information och tävlingsregler läs här: Vänföreningen för Rosendals Trädgård Fototävling inbjudan 2017

Under 2017 bjuder även trädgårdsmästarna in till en rad unika tillfällen för vänföreningens medlemmar under rubriken. ”Berättelser från trädgården” första tillfället 9 februari var en smaklig resa och det andra tillfället var en vandring under vår Odlingshelg 20 maj.

Vill du vara aktiv i Vänföreningen?

Vill du engagera dig aktivt i föreningsarbetet eller hjälpa till praktiskt vid trädgårdens evenemang? Alla bidrag är varmt välkomna.
E-post: vanföreningen@rosendalstradgard.se
Postadress: Vänföreningen för Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12, 115 21 Stockholm