programkafébagerifestvåningträdgårdenplantbod
trädgårdsbutikenvänföreningenkontaktkarta
       
  Tävlingsvillkor och priser för Vänföreningens fototävling 2015

AKTUELLT

VÄNFÖRENINGENVänföreningen för Rosendals Trädgård bildades 1988, främst med syfte att stödja trädgårdens pedagogiska initiativ, men också för att sprida kännedom om och öka tillgängligheten till trädgården.

Genom åren har medlemmarnas årsavgifter och annat stöd bidragit till att förverkliga välkomna nytillskott i anläggningarna, som rosenträdgården, bänkgården, perenna rabatter och lekplatser för barnen.

Vänföreningen arrangerar utflykter till olika mål av trädgårds- och kulturhistoriskt intresse. Vänföreningens medlemmar får genom vänbrev och inbjudningar förhandsinformation om vad som händer i trädgården.

För Rosendals Trädgård är Vänföreningen ett viktigt stöd och vännernas engagemang en sporre till utveckling. Vi behöver våra vänner!BLI EN VÄN TILL ROSENDALS TRÄDGÅRD!

Vänföreningsmedlem kan var och en bli som betalar medlemsavgift, 200 kronor per år, till föreningens plusgirokonto: 18 06 28 – 0.
För två personer på samma adress är avgiften 325 kronor.
Glöm inte att ange namn och adress, samt om du har e-postadress.Vill du komma i kontakt med Vänföreningen?
E-post: vanforeningen@rosendalstradgard.se
Postadress:
Vänföreningen för Rosendals Trädgård
Rosendalsterassen 12, 115 21 Stockholm
Telefax: 08 545 812 79
Vi har tagit fram en liten medlemsnål för vänföreningen, Rosendals äppelträd, som vi säljer för 40 kronor. Vill du köpa en nål, kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail till vanforeningen@rosendalstradgard.se så ordnar vi det.

Ni vet väl att ni kan få vänbrevet per mail och spara både porto och ett träd. Skicka ett mail med din mailadress till vanforeningen@rosendalstradgard.se så blir det så i framtiden.