Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

FOTO/ FILM

Vill du använda vår miljö för en fotografering? Rosendals Trädgård är en stiftelse och vi sköter om och utvecklar denna gröna miljö med trädgård, odlingar, blomsterrabatter och växthus helt utifrån intäkter i verksamheten dvs. vi har inga bidrag eller statliga medel för att skapa denna gröna scenografi. Vid fotografering tar vi därför en hyra för lån av miljön såväl inne i växthusen som ute i trädgården.

Vilka gäller nu detta?

Utför du fotograferingen på uppdrag och inte strikt privat – det kan vara allt från intervjufotografering, bröllopsfoto, familjefoto, portfoliofotografering, reklamuppdrag, tv, film etc. – då skall du alltid stämma av med oss i förväg.

Den hyra som sätts beror helt på uppdragets art, omfattning samt i vilken lokal. Vid bokning/ kontakt kan vi även bistå med hjälp vid val av plats anpassat till trädgårdens verksamhet just den perioden. Det går även att hyra in rekvisita och beställa blomsterarrangemang från våra florister.

För bröllopsfoto och familjefotografering har vi en särskild tariff där lån av ett litet växthus ingår.

Tillgången på lokaler, både inne och ute i trädgården ser olika ut över året. Vad gäller fotografering inne i trädgårdskaféets växthus tar vi inte emot några externa fotograferingar alls, detta med hänsyn till personal och våra gäster.

 

Kontakt

Om du vill boka in en fotografering mejla info@rosendalstradgard.se

För pressbesök mejla victoria@rosendalstradgard.se