Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård

HER STORY - The collective story of women

13 Jul25 Aug

Konstnären Ludmila Christeseva visar verk ur sin serie toiler-skulpturer i rosenträdgården och fruktträdgården nu under sommaren.

Toile är ett franskt låneord som används för att beskriva ett prototypplagg i modebranschen.

Det förekommer en mängd av uppsydda toiler varje dag för att testa hur det slutliga plagget ska vara och efteråt kasseras dessa prototyper. Christeseva samlar ihop dessa designskal och på så sätt återvinner hon dem i sitt konstnärskap där de genomgår förvandlingen från toiler till skulpturala former och fram växer ett starkt visuellt multisymboliskt formspråk.

På Rosendals Trädgård kommer man även kunna ta del av den forskning där konstnären undersöker frågeställningar kring kvinnlighet inom olika kulturer. Klänningarna bär nämligen på en del av hennes egen historia om flytten ifrån den patriarkala miljön till den feministiska.

Dessutom finns det en rad parallella anknytningar kring följande: L. Christesevas egna mors historia om uppväxten under andra världskriget då hon och hennes fyra systrar hade bara en klänning att turas om. Det är också hennes mormors historia som ensam uppfostrade 5 döttrar under krigstiden. Även systerns historia vävs in och andra kvinnors berättelser…

L. Christesevas idé med installationen på Rosendals Trädgård är att ge dessa klänningar röster och låta dem förvandlas till en symbol för systerskap och kvinnligt bemyndigande. De är laddade med skönhet, solidaritet, hopp och optimism. Besökare av trädgården välkomnas att dela med av sina egna historier om de kvinnor som inspirerat dem mest.

För mer information se konstnärens hemsida www.christeseva.com